Xe công nông chở đất

Tên thường gọi: Công nông chở đất

Xuất xứ: Việt Nam

Đơn vị sản xuất:Xưởng cơ khí Huy Hoàng